آندوسکوپی ریجید ,فلکسیبل,نازوفارینگوسکوپی سینوس مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 آندوسکوپی,اتوسکوپی,لارینگوسکوپی,نازوفارینگوسکوپی آندوسکوپی ریجید ,فلکسیبل,نازوفارینگوسکوپی سینوس رتبه:5.0

آندوسکوپی,اتوسکوپی,لارینگوسکوپی,

کاربرد استروبوسکوپی در گفتار درمانی ...
آنچه باید دربارۀ سرطان حنجره بدانید ...
استروبوسکوپی (تصویر برداری از حنجره) ...
 • بازدید روز
  ۶۵
  بازدید دیروز
  ۱۰۴
  بازدید ماه
  ۳۰۴۶
  بازدید کل
  ۱۴۰۱۷۶
  افراد آنلاین
  ۱۹